MENU
+48 791 064 001 | +48 512 666 552

KOMPLEKSOWY PROJEKT OBEJMUJE:

WYWIAD PRZEDPROJEKTOWY – określenie wymagań funkcjonalnych, materiałowych stylistycznych, budżetowych;

*INWENTARYZACJA WNĘTRZA - w przypadku gdy klient nie posiada dokumentacji projektowej, dokonujemy pomiaru stanu istniejącego z uwzględnieniem rozmieszczenia punktów instalacji elektrycznej i sanitarnej (wodno – kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji);

KONCEPCJA FUNKCJONALNA – plan wnętrza z uwzględnieniem rozkładu ścian i wszystkich niezbędnych elementów wyposażenia stałego i ruchomego;

WIZUALIZACJE – fotorealistyczne przedstawienie koncepcji wnętrza z uwzględnieniem zastosowanych kolorów, materiałów, faktur, charakterystycznych elementów wyposażenia;

KŁADY ŚCIAN – zwymiarowany plan układu ścian istniejących, nowoprojektowanych, do wyburzenia oraz otworów okiennych i drzwiowych;

RYSUNEK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ – zwymiarowany plan z rozmieszczeniem i opisem wszelkich punktów instalacji elektrycznej;

RYSUNEK INSTALACJI SANITARNEJ – zwymiarowany plan zawierający rozmieszczenie i opis punktów instalacji wodno – kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji;

RYSUNEK POSADZEK – zwymiarowany plan rozmieszczenia, układu  i rodzaju posadzek;

RYSUNEK  WYKOŃCZENIA ŚCIAN I SUFITÓW – plan z określeniem kolorystyki i okładzin ściennych i sufitowych (w tym sufitów podwieszanych);

*PROJEKTY INDYWIDUALNYCH ELEMENTÓW WNĘTRZA – rysunki w formie zwymiarowanych planów oraz ich specyfikacją niezbędną do prawidłowej realizacji projektu przez wykonawce;

NADZÓR AUTORSKI – wizyty na budowie mające na celu kontrolowanie jakości prac oraz zgodności wykonywanych prac z projektem;